Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueilla (5) tehtävässä kehittämistyössä kootaan vaativaa erityistä tukea toteuttavia toimijoita verkostoksi, hahmotetaan vaativan erityisen tuen alueellista tarjontaa, tutustutaan ja verkostoidutaan sekä kartoitetaan alueen keskeisimpiä kehittämis- ja täydennyskoulutuskohteita, innovoida ideoita ja suunnitelmia vaativan erityisen tuen kysynnän ja tarjonnan joustavammaksi kohtaamiseksi sekä ennaltaehkäisevän työn mahdollistamiseksi.

Kullakin yhteistoiminta-alueella toimii opetus- ja kultturiministeriön kutsuma moniammatillinen ydinryhmä, jonka tehtävä on suunnitella, edistää ja koordinoida alueellista työtä sekä nostaa esille prioriteetteja. Ydinryhmien jäsenet on merkitty liitteenä olevaan taulukkoon.