KOPRO – konsultatiivisen työn kehittäminen kunnassa

TYKS-alueella käynnistyivät VIP-kinkerit ja  KOPRO-toiminta vuoden 2021 alkaessa. Viiden iltapäiväkoulutuksen ja kolmen kokonaisen koulutuspäivän tavoitteena on ollut kerätä TYKS-alueelta 20 kuntaa mukaan kehittämään omaa konsultoivaa toimintaansa. Koulutus on kunnille ilmainen ja se on rahoitettu Opetushallituksen VIP-verkoston toiminnasta.

Kuntatiimit mallintavat kunnan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä konsultaation rakenteita sekä selkeyttävät monialaisen yhteistyön toimintamalleja. Tiimit muodostuvat pääasiassa erityispedagogiikan ammattilaisista sekä opiskeluhuoltohenkilöstön jäsenistä.  Verkostomaisessa työskentelyssä rakennetaan myös vaativan erityisen tuen kehittämistoimintaa ajantasaisen tiedon valossa sekä muodostetaan yhteyksiä kansalliseen vaativan erityisen tuen toimintaan.

Koulutusprosessi on muodostettu yhteistyössä toiminnan ohjausryhmän kanssa. Koulutusyhteistyön tuotoksia on tarkoitus hyödyntää myös Sote-akatemian Osaamispuuhun.

VIP-kinkereiden materiaalit löytyvät myös VIP-verkoston sivuilta.