Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten vip-verkosto.fi och det utarbetades den 23 september 2019. I utvecklingen av plattformen har tillgängligheten beaktats ända från början och den tekniska leverantören har testat tillgängligheten i praktiken.

Valteris mål är att garantera tillgängligheten i webbtjänsten vip-verkosto.fi och i de separata webbplatserna i anslutning till den i enlighet med den nationella lagstiftningen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102. Redan under upphandlingen hösten 2018 beaktades tillgängligheten i det tekniska genomförandet av vår webbtjänst och särskild uppmärksamhet har fästs vid tillgängligheten under hela utvecklingsarbetet.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsens grundläggande funktion, menyer och webbinnehåll uppfyller de kritiska A- & AA-kraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten

Brister i tillgängligheten i bilagorna

En del av bilagorna i vår webbtjänst är gammalt material eller baserar sig på gamla mallar där tillgängligheten inte har beaktats. I dessa fall är det möjligt att be om bilagorna i en tillgänglig version per e-post på adressen saavutettavuus(at)valteri.fi.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Möjlig att uppfatta

  • 1.1 Icke-textuellt innehåll
  • 3.2 Meningsfull ordning
  • 4.1 Användning av färger
  • 4.3 Kontrast
  • 4.11 Kontrast för innehåll i icke-textuell form
  • 4.12 Textavstånd

Hanterbar

  • 4.2 Sidans titel
  • 4.4 Syftet med en länk (i kontexten)

Begriplig

  • 1.1 Sidans språk

Orsaken till att kravet inte uppfylls: det PDF-material som läggs upp på sidorna fås från olika organisationer, som iakttar tillgänglighetskraven i varierande grad. Organisationerna kommer att få anvisningar om hur man skapar tillgängliga PDF-filer. Resursbrist begränsar bearbetningen av befintligt PDF-material.

Noterade du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

Per e-post

Respons om tillgängligheten i webbtjänsten vip-verkosto.fi kan skickas till adressen saavutettavuus(at)valteri.fi. Därifrån styrs responsen till den enhet som ansvarar för innehållet. Förfrågningar om tillgängliga filer kan skickas per e-post till adressen saavutettavuus(at)valteri.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Detta förfarande motsvarar verkställighetsförfarandet enligt artikel 7(1)(b) i direktivet. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerade anvisningar om hur man anför besvär och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna

Vi förbinder oss att kontinuerligt utveckla webbplatsens tillgänglighet vid sidan av det övriga utvecklingsarbetet och innehållsproduktionen. Vi utarbetade och distribuerade anvisningar om tillgängligheten våren 2019 och från och med hösten 2019 utbildar vi innehållsproducenterna i att beakta tillgängligheten.

Denna webbplats har publicerats

Webbplatsen vip-verkosto.fi publicerades den 6 augusti 2019.