Petra Kouvonen – presentation av VIP-temagrupp 11/2021

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.

Elina Kontu - Konsultativt arbetsgrepp

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.

Vad skolgångsförmåga innebär och hur den bör bedömas?

Genom samarbete mellan skolan och barnskyddet stärks rättigheterna för barn som bor i fosterhem

Undervisning ordnad enligt verksamhetsområde

Saker att beakta vid övergång till studier enligt verksamhetsområde

Årskursintegrerad undervisning

Lagen om grundläggande utbildning 4 a. Undervisning för elever intagna för specialiserad sjukvård.

Lagen om grundläggande utbildning 16 a, intensifierat stöd

Lagen om grundläggande utbildning 17. Särskilt stöd.

Lagen om grundläggande utbildning 18. Särskilda undervisningsarrangemang.

Erfarenheter om tillgänglighet

Implementeringen av VIP-nätverket fortskrider.

Hälsningar och tack från undervisnings-och kulturministeriet