Hälsningar från temagruppen ”Undervisning enligt verksamhetsområde” (5/2022)

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.

Hälsningar från temagruppen ”Barn som placerats” (1/2022)

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.

Petra Kouvonen – presentation av VIP-temagrupp (11/2021)

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.

Elina Kontu - Konsultativt arbetsgrepp (8/2021)

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.

Vad skolgångsförmåga innebär och hur den bör bedömas? (2/2019)

Genom samarbete mellan skolan och barnskyddet stärks rättigheterna för barn som bor i fosterhem (8/2020)

Undervisning ordnad enligt verksamhetsområde (3/2020)

Saker att beakta vid övergång till studier enligt verksamhetsområde (3/2020)

Årskursintegrerad undervisning (11/2019)

Lagen om grundläggande utbildning 4 a §, Undervisning för elever intagna för specialiserad sjukvård (2/2019)

Lagen om grundläggande utbildning 16 a §, Intensifierat stöd (2/2019)

Lagen om grundläggande utbildning 17 §, Särskilt stöd (2/2019)

Lagen om grundläggande utbildning 18 §, Särskilda undervisningsarrangemang (2/2019)

Erfarenheter om tillgänglighet (11/2019)

Implementeringen av VIP-nätverket fortskrider (9/2020)

Hälsningar och tack från undervisnings-och kulturministeriet