Krävande konsultation

Krävande konsultation

En del barn och unga är i behov av krävande och yrkesövergripande stöd för lärande och habilitering. De kan till exempel ha allvarliga psykiska störningar, mångfacetterad och svår funktionsvariation, intellektuell funktionsvariation, autism eller andra neuropsykiatriska störningar.

Vanligtvis räcker det lokala stödet från småbarnspedagogiken eller skolan för att stärka barnets och den ungas växande, utveckling och lärande samt att lyckas på sin lärstig. Den krävande konsultationen kan vara till nytta då de yrkesövergripande, lokala stödformerna redan är i bruk och då det trots detta finns ett stort fortsatt behov för stöd.

Den krävande konsultationen är ett samarbete mellan aktörerna inom krävande konsultation (de s.k. Vaatu- aktörerna) och innebär en konsultationstjänst som erbjuds till småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, och den grundläggande utbildningen vid speciellt krävande situationer för lärande och skolgång.

Under år 2021 är målsättningen att inleda fyra pilotprojekt kring aktörerna inom krävande stöd yrkesövergripande konsultationstjänst för förskola och den grundläggande utbildningen. Målsättningen är att i samarbete med elevens närskola hitta lösningar för barnets eller den ungas behov av stöd i speciellt krävande situationer, samt att stärka det lokala pedagogiska kunnandet och att stöda det sektorövergripande samarbetet.

Samarbetet mellan aktörerna inom krävande stöd

En viktig del av VIP-nätverkets verksamhet är samarbetet mellan representanterna från undervisningsenheterna inom krävande särskilt stöd, det vill säga representanter från Elmeri-skolorna (finns endast på finska och motsvaras i Svenskfinland av de enheter som erbjuder undervisning enligt verksamhetsområde), Valteri, center för lärande och kompetens, sjukhusundervisning samt statens skolhem. Koordineringsgruppen för krävande stöd planerar och koordinerar det nationella samarbetet. Koordineringsgruppen för krävande stöd består av representanter från de tidigare nämnda aktörerna samt av representanter från forskning, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Aktörerna inom krävande stöd från respektive område ansvarar för genomförandet på sitt eget område. Man samarbetar även med Kunskaps- och stödcentra (OT-centra).

 

 

 

Presentationsvideo om aktörerna för krävande stöd

Vaatu-aktörerna, det vill säga Elmeri-skolorna(fi), Valteri center för lärande och kompetens, sjukhusundervisningen och Statens skolhem erbjuder handledning, konsultation och tjänster för att stöda elever som är i behov av krävande särskilt stöd för lärande och skolgång.

Se presentationsvideo här