VIPU-verksamhet

I maj 2021 bad undervisnings- och kulturministeriet per brev kommunerna att utse två VIPU-kontaktpersoner: en person som ansvarar för koordineringen av stöd för lärande och skolgång samt en person som representerar tjänster inom elevvården. I de tvåspråkiga kommunerna önskades att man beaktar representationen av de båda språken (finska, svenska).

I augusti 2021 riktade man motsvarande förfrågan till privata utbildningsanordnare samt universitetens övningsskolor.

VIPU-kontaktpersonerna förmedlar information mellan nätverket och kommunen samt övriga utbildningsanordnare och deltar i utvecklingsverksamheten. VIPU-kontaktpersonerna förmedlar kommunernas och skolornas utvecklingsbehov till VIP-nätverkets vetskap med tanke på nätverkets planering av utvecklingsarbetet. VIPU-kontaktpersonerna får information om utvecklingen av krävande särskilt stöd i VIP-nätverket och det ordnas gratis evenemang och webbinarier.

Till kontaktpersonernas arbetsuppgifter hör bland annat att i sina kommuner och arbetsgemenskaper informera om fortbildningar, utvecklingsarbete och material som VIP-nätverket eller dess samarbetspartners ordnar, samt att utveckla och brainstorma kring samarbetsmodeller inom det egna regionala VIPU-nätverket.

Uppgifterna för en VIPU-kontaktperson

VIP-nätverkets presentationsdior

Här kan du ladda ner VIP-nätverkets logon

Verksamheten inleddes i maj 2021 genom ett nationellt webbinarium. Under hösten 2021 samt under år 2022 ordnas även regionala och nationella evenemang för VIPU-kontaktpersoner för att möjliggöra deras ömsesidiga nätverkande.

Om kommunen eller någon annan utbildningsanordnare ännu inte har utsett en representant kan det göras via denna länk.

Material: VIPU

Alueelliset VIPU-tilaisuudet 5/22

Material: VIP-verkosto - Toiminta-alueittain järjestettävä opetus-teemaryhmä, Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien vakiinnuttamiskeskustelujen kansallinen kooste, Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä / Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer

Se materialen

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet OYS

Material: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa

Se materialen

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet KYS

Material: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi

Se materialen

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet TYKS

Material: Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa

Se materialen

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet TAYS

Material: Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme

Se materialen

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet HYKS

Material: Uusimaa, Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Se materialen

Maakunnalliset VIPU-tilaisuudet 15.3.-31.3.2022

Material: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 - Uudistukset, Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 - Centrala förändringar, Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyön terveiset VIP-toimijoille

Se materialen

Kansallinen VIPU-tilaisuus 18.1.2022

Material: Oikeus oppia – laadun ja tasa-arvon ohjelma; tuen ja inkluusion kehittäminen keskiössä, VIP-alueyhdyshenkilöiden päätössanat

Se materialen

Nationellt VIP-webbinarium 18.11.2021

Material: Inledning, Modeller för arbete med utmanande beteende, Krävande särskilt stöd i praktiken

Se materialen

VIPU-tilaisuudet 11/2021

Material: Opiskeluhuollon ajankohtaiset terveiset, Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän esittely

Se materialen