VIPU-verksamhet

I maj 2021 bad undervisnings- och kulturministeriet per brev kommunerna att utse två VIPU-kontaktpersoner: en person som ansvarar för koordineringen av stöd för lärande och skolgång samt en person som representerar tjänster inom elevvården. I de tvåspråkiga kommunerna önskades att man beaktar representationen av de båda språken (finska, svenska).

I augusti 2021 riktade man motsvarande förfrågan till privata utbildningsanordnare samt universitetens övningsskolor.

VIPU-kontaktpersonerna förmedlar information mellan nätverket och kommunen samt övriga utbildningsanordnare och deltar i utvecklingsverksamheten. VIPU-kontaktpersonerna förmedlar kommunernas och skolornas utvecklingsbehov till VIP-nätverkets vetskap med tanke på nätverkets planering av utvecklingsarbetet. VIPU-kontaktpersonerna får information om utvecklingen av krävande särskilt stöd i VIP-nätverket och det ordnas gratis evenemang och webbinarier.

Till kontaktpersonernas arbetsuppgifter hör bland annat att i sina kommuner och arbetsgemenskaper informera om fortbildningar, utvecklingsarbete och material som VIP-nätverket eller dess samarbetspartners ordnar, samt att utveckla och brainstorma kring samarbetsmodeller inom det egna regionala VIPU-nätverket.

Uppgifterna för en VIPU-kontaktperson

Verksamheten inleddes i maj 2021 genom ett nationellt webbinarium. Under hösten 2021 samt under år 2022 ordnas även regionala och nationella evenemang för VIPU-kontaktpersoner för att möjliggöra deras ömsesidiga nätverkande.

Om kommunen eller någon annan utbildningsanordnare ännu inte har utsett en representant kan det göras via denna länk.

Material: VIPU

Nationellt VIP-webbinarium 18.11.2021

Material: Inledning, Modeller för arbete med utmanande beteende, Krävande särskilt stöd i praktiken

Se materialen

VIPU-tilaisuudet 11/2021

Material: Opiskeluhuollon ajankohtaiset terveiset, Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän esittely

Se materialen