Regionalt arbete

Arbetet med VIP-nätverket utförs både nationellt och regionalt. Finland är indelat i fem olika verksamhetsområden och i varje område fungerar ett sektorsövergripande samarbetsnätverk för krävande särskilt stöd. Dessa fem områden motsvarar universitetscentralsjukhusens specialansvarsområden. Dessa är samma områden som den kommande sote-reformens samarbetsområden.

Läs mer på finska:

Till OYS-området (i blått) hör Norra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland och Västerbotten. Till KYS-området (i rött) hör norra-östra och södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Karelen. Till TAYS-området (i mörkgrönt) hör Birkaland, Syd Österbotten, och Egentliga Tavastland. Till ÅUCS- området (i gult) hör Egentliga Finland, Satakunta och Vasa och till HUCS-området (i ljusgrönt) hör Helsingfors och Nyland, södra Karelen, Kymmenedalen och Päijät-Häme.

Den sektorövergripande gruppen som sammankallats av undervisnings- och kulturministeriet planerar och koordinerar VIP-arbetet i respektive region. Till den sektorövergripande gruppen hör representanter från bildnings-, social- och hälsovårdssektorn samt forskningsrepresentanter. Representanterna kommer från olika regioner i landskapet. Till gruppens uppgifter hör även att kartlägga de centrala utvecklingsområdena inom krävande särskilt stöd samt att främja det förebyggande arbetet.

Under den nya perioden förstärks kommunsamarbetet

Under den nya verksamhetsperioden är en viktig tyngdpunkt för det regionala arbetet. UKM bjuder in två kontaktpersoner från varje kommun för att arbeta inom VIP-nätverket. Dessa VIPU-kontaktpersoner förmedlar information mellan nätverket och kommunerna samt deltar i utvecklingsverksamheten. Nätverket stöder och handleder regionens skolor och lärare i planering, verkställande och bedömning av arbetet kring krävande särskilt stöd samt ordnar fortbildning. Mer information hittas på VIPU -och kommunsamarbetets sidor.