Maj-Len Engelholm

Utbildningsstyrelsen
tfn. 0295 33 1601 & 050 338 4475
maj-len.engelholm@oph.fi

Merja Mannerkoski

Utbildningsstyrelsen
tfn. 0295 33 1124
merja.mannerkoski@oph.fi

Pirjo Koivula

Utbildningsstyrelsen
tfn. 0295 33 1101
pirjo.koivula@oph.fi

Områdesvisa kontaktpersoner

Svenskspråkiga nyheter

Josefin Svedin

Svenskspråkig kontaktperson, HUCS & ÅUCS
tfn. 029 533 2212
josefin.svedin@valteri.fi

HUCS

Taru Antila

tfn. 029 533 5361
taru.antila@valteri.fi

ÅUCS

Mari Luosa

tfn. 029 533 5416
mari.luosa@valteri.fi

TAYS

Mari Luosa

tfn. 029 533 5416
mari.luosa@valteri.fi

KYS

Katri Rinne

tfn. 0295 33 2064
katri.rinne@valteri.fi

OYS

Maria Laiho

tfn. 029 529 4707
maria.laiho@valteri.fi

Arbetet med krävande konsultation (Vaatu)

Niina Ekqvist

Koulunjohtaja
Ordförande för koordineringsgruppen för krävande konsultation
tfn. 044 907 4681
niina.ekqvist@turku.fi

Tiina Korpela-Liimatainen

Ledande rektor
Viceordförande för koordineringsgruppen för krävande konsultation
tfn. 029 524 4101
tiina.korpela-liimatainen@valtionkoulukodit.fi