Områdesvisa kontaktpersoner

Svenskspråkiga nyheter

Josefin Svedin

Svenskspråkig kontaktperson, HUCS & ÅUCS
tfn. 029 533 2212
josefin.svedin(at)valteri.fi

HUCS

Taru Antila

tfn. 029 533 5361
taru.antila(at)valteri.fi

ÅUCS

Terhi Ojala

tfn. 029 529 4711
terhi.ojala(at)valteri.fi

TAYS

Mari Luosa

tfn. 029 533 5416
mari.luosa(at)valteri.fi

KYS

Katri Rinne

tfn. 0295 33 2064
katri.rinne(at)valteri.fi

OYS

Maria Laiho

tfn. 029 529 4707
maria.laiho(at)valteri.fi

Arbetet med krävande konsultation (Vaatu)

Tiina Korpela-Liimatainen

Ledande rektor
Ordförande för koordineringsgruppen för krävande konsultation
tfn. 029 524 4101
tiina.korpela-liimatainen(at)valtionkoulukodit.fi

Terhi Ojala

Projekt- och fortbildningschef
Viceordförande för koordineringsgruppen för krävande konsultation
tfn. 029 529 4711
terhi.ojala(at)valteri.fi