Aktörer inom krävande stöd

I filmen presenterar sig aktörerna för krävande stöd och berättar om sitt sakkunskapsområde. VIP-nätverkets aktörer inom krävande stöd är undervisning enligt verksamhetsområde (motsvaras på finska av Elmeri-skolorna), sjukhusundervisning, Valteri center för lärande och kompetens och Statens skolhemsskola.

Mer information om krävande konsultation hittar du här.