De regionala träffarna för VIP-nätverken för krävande särskilt stöd inleddes i april i Tammerfors, Helsingfors och Kuopio. Träffen i Uleåborg ordnas tisdagen den 29 maj. VIP-nätverken samlar på bred front aktörer inom krävande särskilt stöd från utbildnings- samt social- och hälsovårdssektorn.

Inspirerande atmosfär

Intresset för VIP-nätverket har varit stort och många fler hade velat delta i nätverksdagarna där det rått en inspirerande atmosfär. Det finns ett klart behov av samarbete mellan olika aktörer när det gäller krävande särskilt stöd.

Läs hela artikeln på Valteris hemsida