e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema maksuton erityispedagogiikan ja koulutuksen arvioinnin verkkolehti. Tiistaina 18.5. julkaistussa teemanumerossa keskitytään toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen.

Teemanumeron artikkelien otsikot ovat:

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen normipohja
Lastenneurologin näkökulmia toiminta-alueittaiseen opetukseen
Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen monet mahdollisuudet
Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaan tuen tarpeeseen vastaaminen
Toimintakykyyn liittyviä näkökulmia koulutyössä
Omin voimin osana ryhmää
Terveisiä Sodankylästä; inklusiivisesta ja erityisen iloisesta kouluarjesta!
Selvitys erityisopettajien näkemyksistä oppimisen edistymisestä ja arvioinnista toiminta-alueittaisessa opetuksessa
Elmeri-koulujen kansallinen tilannekuva 2021-2022
Erityiskoulu toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan koulupaikkana
VIP-verkoston Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmä
Kirja-arvio: Toiminta-alueittain järjestettävä opetus.

Lue lisää: https://journals.helsinki.fi/e-erika