Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

EU:n vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018. Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, jolla voi helposti osoittaa avun ja tuen tarpeen vapaa-ajan palveluissa.

Neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret ovat olleet yksi suurimmista väliinputoajaryhmistä vammaiskortin alkuperäisessä kriteeristössä, vaikka juuri tällä ryhmällä on ollut suuri tarve kortille, jossa on A-merkintä. Vammaiskortin työryhmä on valmistellut muutosta yksimielisesti, ja ehdotus hyväksyttiin Vammaisfoorumin hallituksessa tammikuussa 2019.

Uusi kriteeri: Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös on linjassa vammaiskortin muiden myöntämisperusteiden kanssa. Päätös erityisestä tuesta perustuu pedagogiseen selvitykseen, joka laaditaan moniammatillisesti yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Selvitystä laadittaessa kuullaan kumpaakin huoltajaa. Erityisen tuen tavoitteet, menetelmät ja seuranta kirjataan lapselle tehtävään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan HOJKSiin.

Näin haet vammaiskorttia

Hae vammaiskortin tilauslupaa Kelasta joko verkossa tai postitse. Kela tarkistaa, onko sinulla vammaiskorttiin oikeuttava voimassa oleva päätös. Jos sinulla on tarvittava päätös, saat oikeuden tilata kortin ja sinulle lähetetään sähköpostitse linkki vammaiskortin tilauspalveluun. Sen jälkeen sinun pitää itse viimeistellä korttihakemuksesi ja tilata kortti.

Vanhempi ei voi hakea korttia lapselle oman asiointipalvelunsa kautta. Tilauslupalomake ja kopio voimassa olevasta erityisen tuen päätöksestä pitää lähettää Kelaan postitse.

Löydät tarkemmat hakuohjeet Kelan verkkosivulta www.kela.fi/nain-haet-vammaiskorttia ja osoitteesta www.vammaiskortti.fi.

Lisätietoja:
Katri Hänninen, Vammaiskorttitoimiston johtaja, katri.hanninen@kvps.fi, puh. 020 771 3542
www.vammaiskortti.fi