INBJUDAN till TAUS och ÅUCS-områdens VIP-nätverksdag

Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handlednings- och tjänstenätverks 9:de nätverksdag 30.9.2020 kl. 9.30 – 15.30 för TAUS- och ÅUCS-verksamhetsområden.

Målet med nätverksdagen är att förstärka det tidiga stödets betydelse – även som förebyggande insats. Småbarnspedagogik samt uppmärksammandet och stödjandet av föräldrar och vårdnadshavare lyfts speciellt fram.

Nätverksdagen förverkligas med fjärranslutning.

Obs. Anmälningen har tagit slut.

PROGRAM

9.30 Välkommen!
Leena Kostiainen och Sari Välimaa

10.00 Önskemål, målsättningar och samarbete! – Dialog kring forskning och praxis hur man kan stöda alla barn i skolan och inom småbarnspedagogik.
Päivi Pihlaja, docent, universitetsforskare, Åbo universitet
Tiina Jaakkola, utvecklare och erfarenhetsexpert

11.15 Dialogens växelverkan mellan experter och familjen
Elina Kontu, psykolog inom området för autismspektrum och utvecklingsstörning, Tammerfors universitet

12.00 Lunch

13.00 Rätt att lära sig! Hur stödja skolgången för elever som inte går i skola samt elever som är placerade utanför hemmet?
Presentation av temagruppernas verksamhet

14.00 Kaffepaus

14.15 Systemisk synpunkt: Ledning av gemensamt arbete VIP för barn och familjer
Pekka Lavila, organisationscoach, VD

15.00 Sammandrag och överblick i VIP-verksamhetens framtid
Johanna Sergejeff och Merja Koivisto, TAUS- och ÅUCS-områdens kontaktpersoner

15.30 Nätverksdagen slutar

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!