Det görs inga ändringar i bedömningen i den grundläggande utbildningen på grund av rådande undantagsförhållanden, eftersom de nationella föreskrifterna som berör bedömningen på många sätt ger möjlighet till flexibilitet på lokal nivå. I skolorna ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att de elever som riskerar att hamna efter i studierna får stöd och handledning även under undantagsförhållandena.

Gå till Utbildningsstyrelsens meddelanden (3.4.2020) via den här länken