Erityisasiantuntija työskentelee Opetushallituksen vaativan erityisen tuen VIP-verkoston vakiinnuttamiseen liittyvissä tehtävissä. VIP-verkostotyö kattaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen, ja siinä painottuvat ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki sekä toisaalta vaativan erityisen tuen korjaavat toimet.

Työtehtäviin kuuluu VIP-verkoston toiminnan kehittäminen sekä vakiinnuttaminen Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtoryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. VIP-verkoston vakiinnuttaminen sisältää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Virka on määräaikainen 1.8.2021 – 31.12.2022.

Lisää tietoa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-144-2021