Etsimme huhtikuussa 2020 käynnistyviin käyttökokeiluihin vapaaehtoisia opettajia, erityisopettajia ja muita nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, jotka ovat halukkaita kokeilemaan hyvinvointitaitoja edistävää Nuorten Kompassi plus -ohjelmaa nuorten kanssa sekä antamaan anonyymia palautetta Nuorten Kompassi plus – verkko-ohjelman käyttömahdollisuuksista.

Käyttökokeilun aikana nuori käyttää viiden viikon ajan hyvinvointitaitoja edistävää interaktiivista Nuorten Kompassi plus – verkko-ohjelmaa (arvioitu ohjelman viikoittainen käyttöaika ½-1 tuntia). Ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä ryhmässä että itsenäisesti sekä näiden sekamuotona.

Nuorten Kompassi plus –verkko-ohjelma pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Se auttaa nuoria tiedostamaan ja hyväksymään omat mielenliikkeensä sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä rohkaistuen niiden toteuttamiseen. Lisäksi sen tavoitteena on nostaa nuorten pohdittavaksi omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita ja ihmissuhteiden laatua. Kompassin avulla voi löytää yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita tukevia taitoja kuten itsemyötätuntoa, empatiaa ja psykologista joustavuutta.

Nuorten ja heidän huoltajiensa tutkimusluvat kerätään nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kautta ennen käyttökokeilujen aloittamista. Käyttökokeilussa mukana olleet ja palautetta antaneet ammattilaiset saavat pienen palkinnon kiitokseksi vaivannäöstään.

Ilmoittaudu mukaan huhtikuussa 2020 alkavaan käyttökokeiluun viimeistään 23.2.2020 tästä linkistä: https://webropol.com/s/nk-kiinnostus

Lisätietoja kevään 2020 käyttökokeiluun liittyen antavat:
Aila Naalisvaara, projektisihteeri,
aila.j.naalisvaara@jyu.fi p. 040 702 2082
Anne Puolakanaho, projektitutkija,
anne.puolakanaho@jyu.fi p. 040 805 5125
Noona Kiuru, tutkimusjohtaja,
noona.h.kiuru@jyu.fi p. 040 805 47

Lue lisää Nuorten Kompassi plus – tutkimushankkeesta sekä siihen liittyvästä käyttökokeilusta: www.jyu.fi/nuortenkompassiplus

Lataa esite PDF-tiedostona