Videoinspelningen från temagruppen ”Barn som placerats” från VIPU-träffen i januari finns nu att titta på på VIP-nätverkets hemsida.

Du kan välja undertextspråk genom att klicka på CC i det nedre hörnet till höger.