Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on matalan kynnyksen tukimuoto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä huoltajille.

Oppimisen tuen neuvontapalvelun löydät Valterin kotisivulta:
https://www.valteri.fi/oppimisen-tuen-neuvonta/