VIP-verkoston teemaryhmissä paneudutaan tarkastelemaan ja kehittämään valittua ajankohtaista aihetta. Tavoitteena on koota yhteen teemasta kiinnostuneita toimijoita, tutkimuksia ja selvityksiä sekä erilaisia kokeiluja, malleja ja menetelmiä. Tarkoituksena on yhteisesti kansallisesti ja alueellisesti edistää muun muassa toimivia innovatiivisia käytänteitä ja vaikuttavia interventioita sekä organisoida esimerkiksi täydennyskoulutuksia tai tutkimuksia. Kansallista kehittämistyötä suunnittelee ja koordinoi kutsuttu moniammatillinen asiantuntijatiimi.

Ensimmäisenä käynnistettyyn ”Koulukäymättömät oppilaat” teemaryhmän asiantuntijoiksi ovat lupautuneet HUS:n nuorispsykiatrian linjajohtaja Klaus Ranta, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio, tutkija Tuomo Virtanen Jyväskylän yliopistosta, projektipäällikkö, ohjaava opettaja Johanna Sergejeff Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista sekä LAPE-kehittämissuunnittelija Christine Söderek. Lisäksi mukana ovat VIP-verkoston kansallisina edustajina opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta sekä hanke-ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista. Ryhmän järjestäytymiskokous pidetään perjantaina 11.1. 2019 opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Teemaan liittyen on jo sovittu, että tulossa on 150 hengelle maksuttomat kokoontumisajot, jotka pidetään 27.3. Helsingissä. Tapahtuman ohjelma julkistetaan viimeistään tammikuun lopussa VIP-verkoston www-sivulla. Lisäksi 28.3. järjestetään tiedotus-, sparraus- ja verkostoitumistilaisuus niille opetuksen järjestäjille, jotka ovat saaneet tähän teemaan liittyvän rahoituksen Opetushallituksen ns. tasa-arvorahasta.

Syksyllä 2019 käynnistetään ”Toiminta-alueittain järjestettävä opetus” ja ”Kotinsa ulkopuolelle sijoitetut lapset” – teemaryhmät. Näiden toiminnasta asiantuntijaryhmineen tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.