Hyvä lasten ja nuorten parissa toimija!

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Vaativan erityisen tuen VIP-verkostossa (www.vip-verkosto.fi) kartoitetaan yläkoululaisten kouluakäymättömyyden tilannetta. Kartoituksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Kysely toteutetaan, koska tarvitsemme nykyistä paremman ja tarkemman kuvan kouluakäymättömyydestä Suomessa. Kyselystä koottua tietoa voidaan hyödyntää kehittämistyössä ja rahoituksen suuntaamisessa. Samalla selvitetään koulua käymättömyyteen liittyviä täydennyskoulutustarpeita ja toimivia käytänteitä. Kartoitus auttaa myös ohjaamaan tutkimustyötä koulun tarpeita vastaavaksi.

Kartoituksen keskeisenä osana on yläkoulun asiantuntijoille, kuten erityisopettajille ja oppilaanohjaajille, sekä muille koulua käymättömien oppilaiden kanssa toimiville henkilöille suunnattu lyhyt kysely.

Mikäli et itse toimi yläkoulussa, voisitko ystävällisesti välittää viestin kuntasi yläkouluille, mikäli epäilet ettei viesti tavoita heitä muutoin!

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 – 20 minuuttia ja toivomme että vastaat siihen mahdollisimman pian, viimeistään 31.1.2020.

Kyselyssä arvioidaan koulua käymättömyyttä joko yksittäisen oppilaan tasolla (anonyymisti) tai yleisesti, sekä koulussasi käytettäviä menetelmiä.

Kyselylinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/0F612ED88123C9F9

Kiitos avustasi!

Ystävällisin terveisin,

Jussi Pihkala, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pirjo Koivula, opetusneuvos, Opetushallitus

Sami Määttä, tutkijatohtori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto