Hyvä lyhennettyä koulupäivää käyvän oppilaan opettaja,

Ymmärrän hyvin, että vallitseva tilanne ei ole paras mahdollinen kyselytutkimuspyynnön lähettämiselle, sillä ylimääräistä työtä riittää varmasti ilmankin. Olisin kuitenkin erittäin kiitollinen, jos ehtisit vastata kyselyyni, sillä toivon saavani opintoni suoritettua ajallaan.

Olen viidennen vuoden luokanopettajaopiskelija ja tutkin Pro gradu -tutkielmassani perusopetuksessa lyhennettyä koulupäivää käyviä oppilaita. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä syistä oppilaan koulupäivää on päädytty lyhentämään sekä miten oppilaan koulunkäynti ja tuki järjestetään näissä tilanteissa.

Kysely on suunnattu perusopetuksessa lyhennettyä koulupäivää käyvien oppilaiden opettajille. Jos opetat useampaa kuin yhtä lyhennettyä koulupäivää käyvää oppilasta, vastaa kyselyyn aina yhden oppilaan kohdalta. Voit kuitenkin vastata kyselyyn useamman kerran. Kyselyyn vastaaminen vie vastaajasta riippuen noin 10-15 minuuttia. Toivon, että vastaat kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.4.2020.

Kyselyyn vastaaminen on nimetöntä. Vastaukset käsitellään ja raportoidaan niin, että yksittäisiä tapauksia ei kyetä tunnistamaan. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja kyselyyn vastaamisen voi keskeyttää milloin vain. Vastaan mielelläni sähköpostitse kaikkiin mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin.

Linkki kyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/S/A70D7397CC94B5DF

Kiitos tuhannesti avusta ja tsemppiä loppukevääseen!

Ystävällisin terveisin

Helmi Koistinen
hesoko@utu.fi
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos