Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. 2015.

Perälä M-L, Hietanen-Peltola M, Halme N, Kanste O, Pelkonen M, Peltonen H, Huurre T, Pihkala J, Heiliö P. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 36/2015 löytyy sähköisenä osoitteessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-292-8