Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.11.2020:

”Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 6 168 765 euroa oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021. Valtionavustusta myönnettiin esi- ja perusopetuksen 22:lle järjestäjälle.”

Lue koko tiedote okm:n verkkosivuilta