Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksia lapsen tuen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja inkluusion edistämistoimista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Työryhmän ehdotus luovutettiin perjantaina 4.11. opetusministeri Li Anderssonille. Selvitys on osa hallituksen Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

Lue lisää: Oikeus oppia – Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän loppuraportti