Selvitys oppimisen ja koulukäynnin tuesta ja opetuksen järjestäjien näkemyksistä tuen järjestelyistä kunnissa (Lintuvuori, M. & Rämä, I., 2022) on julkaistu 4.3.2022.

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnissa käytössä olevia käytänteitä ja niitä ohjaavia periaatteita oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Selvityksen tilasi OKM:n Oikeus oppia -ohjelman Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmä.

Lue lisää: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki: Selvitys opetuksen järjestäjien näkemyksistä tuen järjestelyistä kunnissa – Opetus- ja kulttuuriministeriö (okm.fi)