Esiopetuksen, perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen päätöksen saaneilla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla ja maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilailla – eli lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla – on edelleen täysimääräinen oikeus opetukseen ja sen tukeen perusopetuslain mukaisesti.

Siirry Opetushallituksen tiedotteelle tästä linkistä