Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus etenee, ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Samalla on edistetty ja edistetään Kansallista Mielenterveysstrategiaa. Vuoden 2022 Psychiatria Fennicassa professorit Lönnqvist ja Pirkola avaavat näkymiä psykiatrian tulevaisuuteen tässä muutostilanteessa. Keskeisenä haasteena on peruspalvelujen toimivuus myös mielenterveyden osalta. Miten perustason psykososiaalisten interventioiden käyttöön otto on sujunut, mitä haasteita on tunnistettu ja mitä menetelmäimplementoinnissa on huomioitava? Mm. näihin kysymyksiin etsitään vastauksia uusimman numeron tutkimusartikkeleissa.

Lue lisää: https://www.psykiatriantutkimussaatio.fi/index.php/psychiatria-fennica/