Elokuussa käynnistyvät ilmoittautumiset TAKO- Tays alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen –täydennyskoulutukseen, joka edistää erityisopettajien konsultatiivisen työotteen hallintaa. Koulutuskokonaisuus toteutuu Tays erityisvastuualueella osana Vaativan erityisen tuen Vip-verkostotoimintaa vuosina 2020 – 2021. Koulutus järjestetään Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksella ja osallistuvien kuntien kustannettavaksi jää matka- ja sijaiskustannukset.

TAKOssa koulutetaan kolmen maakunnan alueella 75 erityisopettajaa kehittämään omia kunnallisia konsultaatiomallejaan sekä verkostoitumaan alueen toimijoiden kanssa oman konsultoivan työotteensa vahvistamisen lisäksi. Tavoitteena on luoda alueelle pysyvä konsultoivien erityisopettajien rakenne. Prosessikoulutuksessa hyödynnetään valtakunnallista osaamista ja jaetaan olemassa olevia seudullisia hyviä käytänteitä.

Toiveena on, että koulutukseen osallistuvat erityisopettajat nimetään kunnan toimesta ja että heillä on halu sekä mahdollisuus toteuttaa konsultoivaa työotetta osana omaa tehtäväänsä tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada mukaan erityisopettaja kaikista alueen kunnista. Ilmoittautumiset käynnistyvät elokuussa Osakkeen Eeventti-sivuston kautta.

Tampereen seudun Osakkeen koordinoima koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Tampereella. Koulutus koostuu neljästä koulutuspäivästä, päätösseminaarista, kehittämistehtävistä sekä etätapaamisista.

Sovitut lähipäivät:

  • Tampere 3.11.20, 9.2.21, 13.4.21 , max. 30 osallistujaa
  • Hämeenlinna 4.11.20, 10.2.21, 14.4.21, max. 20 osallistujaa
  • Seinäjoki 5.11.20, 11.2.21, 15.4.21, max. 25 osallistujaa

Syksyn 2021 lähipäivät, loppuseminaari sekä etätapaamiset sovitaan myöhemmin.

Lisätietoja 1.8.2020 alkaen mari.luosa@valteri.fi