Tampereen yliopiston täydennyskoulutus (5 op) ”Sinussa on valo – Lasten ja nuorten monialaisen tuen osaamiskokonaisuus” toteutetaan monimuoto-opetuksena 22.9.2022–3.5.2023.

Koulutuksen tavoitteena on

  • kehittää yhteistyötä eri viranomaisten kesken
  • avata perheissä esiintyviä haastavia tilanteita ja esitellä niihin mahdollisia ratkaisuja
  • käydä läpi yksilön terveyteen vaikuttavia asioita, kuten kehon kuva, sukupuoli-identiteetti ja syöminen ym.
  • tukea työntekijöiden jaksamista vaativissa asiakaskohtaamisissa.

Maksuton koulutuskokonaisuus on suunnattu vaativaa tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille kuten sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja koulun ja sosiaalialan työntekijöille, sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoille.

Hakuaika on 1.8.2022–31.8.2022.

Lue lisää: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sinussa-valo-lasten-ja-nuorten-monialaisen-tuen-osaamiskokonaisuus