Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät vaativaan erityiseen tukeen liittyvien valtakunnallisten järjestöjen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen edustajien ja VIP-verkoston operatiivisten toimijoiden tiedonvaihto- ja keskustelutilaisuuden 9.10.2018 klo 9-12 opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-tilassa, os. Meritullinkatu 1, Helsinki. Tilaisuuden tarkoituksena on vaihtaa ja välittää tietoa VIP-verkoston ja mm. kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista linkin https://www.lyyti.in/VIPjarjestopaiva_6897 kautta 1.10. mennessä. Useampi henkilö/järjestö voidaan ilmoittaa samalla lomakkeella. Järjestöjen edustajat voivat halutessaan tuoda mukanaan jaettavia materiaalejaan. 

Lisätiedot:
Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330256, jussi.pihkala@minedu.fi,
Pirjo Koivula, Opetushallitus, puh. 0295331191, pirjo.koivula@oph.fi,
Terhi Ojala, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, puh. 0295294711, terhi.ojala@valteri.fi

OHJELMA

9.00

Lämpimästi tervetuloa!

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tausta

Jussi Pihkala, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö                  

VIP-verkoston tavoitteet, tehtävät ja toimijat

Pirjo Koivula, opetusneuvos, Opetushallitus

9.30

LAPE-muutosohjelman, OT-keskuskehittämisen ja VIP-verkoston yhdyspintoja

Laura Yliruka, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö ja LAPEn osa-aikainen tutkimuskoordinaattori

9.50

Alueellisia vaativan erityisen tuen kehittämiskohteita, ydinryhmät ja etenemissuunnitelmia Jaakko Viitasaari, Johanna Sergejeff, Minna Sillanpää, Inkeri Kekäläinen, Merja Koivisto ja Misa Möller sekä Terhi Ojala

keskustelua ja kysymyksiä, jaloittelua

10.40

Järjestöjen esityksiä

ALUVE –projekti (https://www.tatury.fi/index.php/etusivu/aluve-projekti)

Marjo Juuti-Tavi, Tatu ry

KESY-Keskustelu Symbolein (https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/kesy/)

Tuija Metso, erityisasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto ry

Viittomakielinen tai eriasteisesti kuulovammainen lapsi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Pirkko Selin, erityisasiantuntija, Kuurojen liitto ry

Lisäksi esitellään

Toimintakykyarvio.fi-sivusto sekä Vetovoimala-hanke

Anna-Kaisa Puusaari, projektipäällikkö, Vetovoimala-hanke, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Keskustelua ja jatkosuunnitelmia

12.00

Tilaisuuden päättäminen Jussi Pihkala