Tjänsten för krävande konsultation har nu öppnats och kan alltså användas. Syftet med konsultationen är att stärka den lokala / regionala pedagogiska kompetensen, stödet och det sektorsövergripande samarbetet samt att tillsammans med elevens närskola hitta lösningar för särskilt krävande situationer.

Tjänsten är avgiftsbelagd, så beställningen förutsätter tillstånd av utbildningsanordnaren.

Ett meddelande om saken har skickats till alla utbildningsanordnare.

Läs mer: https://vip-verkosto.fi/sv/vaatu-och-kravande-konsultation/