Tjänsten för krävande konsultation som inledde sitt arbete under våren har igen öppnats.

Syftet med konsultationen är att stärka den lokala / regionala pedagogiska kompetensen, stödet och det sektorsövergripande samarbetet samt att tillsammans med elevens närskola hitta lösningar för särskilt krävande situationer.

Tjänsten är avgiftsbelagd och beställaren betalar en självriskandel vilket förutsätter tillstånd av utbildningsanordnaren.

Kontaktblankett och tilläggsinformation hittar du här.