Tjänster inom krävande konsultation är individuell konsultation och allmänpedagogisk konsultation. I centrum för den individuella konsultationen står stödet för ett barns eller en ung persons lärande och skolgång. I den allmänpedagogiska konsultationen ser man närmare på till exempel gruppens verksamhet.

Tjänsterna omfattar 1–2 sessioner distanshandledning och vid behov ett konsultationsbesök.

Eftersom tjänsten är avgiftsbelagd krävs utbildningsanordnarens tillstånd för att göra en beställning. Beställarens kommun faktureras för tjänsten (individuell konsultation 150 € + moms 24 % och allmänpedagogisk konsultation 250 € + moms 24 %).

Utbildningsanordnaren ansvarar för att anordnaren har säkerställt att det vid behov finns rätt att överföra nödvändiga uppgifter för att konsultationstjänsten kan genomföras.

Tjänsten är tillgänglig endast under skoldagar.

Tjänsten för krävande konsultation piloteras under år 2022. Under piloteringsskedet är verksamhetens omfattning begränsad. Syftet med piloteringen är att kartlägga vilket det faktiska resursbehovet är.

Konsultationens ansökningsanvisningar:

Behöver du individuell konsultation?

1. Bekanta dig med checklistan. Checklistan är till för att skapa en helhetsbild av barnets stödåtgärder för att planera eventuella vidare åtgärder. Gå igenom listan innan du kontaktar tjänsten för krävande konsultation. Skriv ut eller spara blanketten så att den finns tillgänglig för det fortsatta arbetet.

Du kommer till checklistan här

2. Utnyttja vid behov Screening av skolgångsförmågan eller Bedömning av funktionsförmågan.

3. Om det känns som om flera stödåtgärder används eller redan har prövats, och
situationen ändå är utmanande, fyller du i kontaktblanketten för krävande konsultation.

Du kommer till kontaktblanketten här

Behöver du allmänpedagogisk konsultation?

1. Bekanta dig med checklistan. Checklistan är till för att skapa en helhetsbild av barnets stödåtgärder för eventuellt vidare åtgärder. Gå igenom listan innan du kontaktar tjänsten för krävande konsultation. Skriv ut eller spara blanketten så att den finns tillgänglig för det fortsatta arbetet.

Du kommer till checklistan här

2. Om det känns som om flera stödåtgärder används eller redan har prövats, och
situationen ändå är utmanande, fyller du i kontaktblanketten för krävande konsultation.

Du kommer till kontaktblanketten här