Vaativaa tukea tutkimusperustaisesti (TUVET) -hankkeen tavoitteena oli kehittää tutkimusperustaisesti sekä opettajankoulutuksessa että työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista. Hankkeen loppuraportti löytyy täältä: TUVET-loppuraportti (2021).