TUVET-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, jonka toimintakausi on 2019-2021. Hanke järjestää vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville toimijoille maksutonta täydennyskoulutusta koko toimintakauden ajan.

Keväällä 2019 täydennyskoulutusta järjestetään viidellä eri paikkakunnalla: Turussa (3.4.), Oulussa (5.4.), Joensuussa (3.5.), Helsingissä (6.5.) ja Seinäjoella (7.5.). Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät (vaativan erityisen tuen) moniammatilliset toimijat. Yhden työpäivän kestävässä koulutuksessa käsitellään lapsen oikeuksia ja osallisuutta moniammatillisessa yhteistyössä.

Täydennyskoulutus tarjoaa lapsen oikeuksien osalta syventävää tietoa muun muassa Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta Suomessa. Lisäksi käsitellään oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja oppilashuoltoa sekä tuen oikeudellista perustaa ja yleisimpiä oikeuskäytäntöjä. Koulutus antaa tietoa mm. oppilaan väkivaltaiseen käytökseen puuttumiseen lainmukaisesti sekä salassapidosta ja tiedonsiirrosta moniammatillisessa yhteistyössä. Lapsen oikeuksista ovat kouluttamassa Vaasan yliopistosta lakimies Niina Mäntylä ja Opetushallituksesta lakimies Sanna Haanpää.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja Piia Ruutu käsittelee koulutuspäivän teemoja arjen esimerkkien kautta yhdistäen tutkimusta ja käytännön kokemuksia. Esityksessä käsitellään lapsen, vanhemman ja ammattilaisten näkökulmasta seuraavia aiheita, mm. osallisuus ja yhdessä toimiminen, tuen tarpeessa oleva lapsi ja hänen perheensä palvelujärjestelmässä, lapsen hyvinvoinnin tukeminen kasvuyhteisöissä (esimerkiksi koulu ja varhaiskasvatus) sekä eettiset periaatteet pakkotoimien käytössä ja fyysisessä rajoittamisessa.

Ilmoittautuminen koulutuksiin: www.tuvet.fi/ilmoittautuminen

Seuraa TUVET-hankkeen etenemistä ja tulevia koulutuksia nettisivuillamme www.tuvet.fi ja somessa  www.facebook.com/TUVEThanke ja www.twitter.fi/TUVEThanke.