Opetushallitus on julkaissut uuden selvityksen: Oppimisen edistymisen seuraaminen ja arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa. Selvityksessä esitellään sitä, miten erityisopettajat kuvaavat oppilaidensa oppimisen edistymistä ja sen seurantaa toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa.

Lue selvitys Opetushallituksen verkkosivuilla!