Krävande särskilt stöd på svenska

Välkommen till nationellt VIP-webbinarium!

18.11.2021 kl. 9.30 – 15.00 i Teams

Very Important Person, VIP, står för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Inom det nationella utvecklingsarbetet i nätverket VIP är syftet att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Syftet med webbinariet är att ge kunskap och modeller för att planera och styra ordnande av krävande särskilt stöd. Under webbinariet får deltagarna också information om nuläget i det nationella VIP-nätverksarbetet och arbetet med att utveckla former för krävande konsultation.

Målgruppen är ledare och personal inom kommunernas bildningsväsende och social- och hälsovårdsväsende, kommunernas VIPU-kontaktpersoner samt övriga intresserade med det gemensamma uppdraget att utveckla det krävande särskilda stödet.

Anmälan senast 4.11.2021 via denna länk.

En länk till Teams sänds till deltagarna några dagar före webbinariet.

Maj-Len Engelholm
undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen

Josefin Svedin
rektor
Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Program

09.30 Välkomstord och inledning 
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm och rektor Josefin Svedin

09.50 Utbildningsstyrelsens hälsning
Kurt Torsell, direktör, Svenskspråkig utbildning, Utbildningsstyrelsen

10.10 Krävande särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 
Ulrika Krook, universitetslärare, Svenska social- och kommunalhögskolan

11.00 Paus

11.10 Perspektiv på fungerande barnskyddssamarbete – vad är min roll?
Veronica Lundqvist, socialarbetare, familjeterapeut, projektarbetare vid FSKC

12.00 Lunch

13.00 Krävande särskilt stöd i praktiken
Jan Weckström, biträdande rektor, statens skolhem Lagmansgården

13.50 Modeller för arbete med barn som reagerar med utmanande beteende inom  småbarnspedagogiken
Merja Koponen, psykoterapeut och familjepsykoterapeut, Raseborg

Modeller för arbete med barn och unga som reagerar med utmanande beteende
Catarina Lindroos, specialklasslärare, Zacharias Topeliusskolan, Helsingfors

14.45 Slutord
Ann-Christine Loo-Örn, rektor och VIPU-kontaktperson

15.00 Webbinariet avslutas  

Webbinariet är avgiftsfritt. Förändringar i programmet är möjliga.