Tule mukaan vaativan erityisen tuen VIP-verkoston järjestämään johtajatapaamiseen, jossa tutustutaan neljän vaativan erityisen tuen toimijan “vaatuun”, jonka kehittämistoiminnan tavoitteena on voimat yhdistäen synergisesti vahvistaa vaativan erityisen tuen oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen onnistuminen ilman katkoja, väliinputoamisia tai keskeytyksiä.

Tapaaminen sisältää esityksiä ja ohjattua työpajatyöskentelyä, jonka tavoitteena on vahvistua siinä, miten verkostojohtaminen onnistuisi parhaiten moniammatillisessa yhteistyössä erityisesti vaativan erityisen tuen näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkoituksena on myös linkittää ja verkostoittaa vaativan erityisen tuen toimijoita toisiinsa.

Ennakkotehtävä vaativan erityisen tuen verkoston kuvaamiseksi osallistujan oman työn näkökulmasta

Kuvaa yhdellä kuvalla: Miltä vaativan erityisen tuen verkosto näyttää kokonaisuutena oman työsi ja toimenkuvasi näkökulmasta? Miten oma linjaorganisaatiosi on yhteydessä tähän kokonaisuuteen? Piirrä mukaan kaikki toimijat ja yhteydet, joiden näet liittyvän vaativan erityisen tuen työhön. Piirrä mukaan myös VIP-verkosto ja esimerkiksi sairaalaopetuksen, valtion koulukotien, Elmeri-koulujen ja Valterin yhteistyö. Piirtämäsi yhteydet voivat olla vahvoja tai löyhempiä kytköksiä. Ota kuva mukaasi A4-paperille piirrettynä tai tulostettuna. Kuvaukset jaetaan ja niistä keskustellaan pienryhmissä.

VIP KYS –alueen johtajatapaaminen 13.2. 2020, Kuopio, Puijonsarvi

Lataa kutsu ja ohjelma PDF-muodossa

Lisäksi tulossa: VIP KYS alueellinen verkostopäivä – teemoina varhaiskasvatus ja perhe – ”Varhain on parhain” 27.4. Jyväskylä, Paviljonki