VIP-nätverkets temagrupp för undervisning enligt verksamhetsområde har uppdaterat handböckerna Jag lär mig och jag kan. Undervisning enligt verksamhetsområden i den grundläggande utbildningen samt Alla lär sig! Förlängd läroplikt och möjligheter för lärande.

I handboken Jag lär mig och jag kan beskrivs innehåll och praxis för undervisning enligt verksamhetsområde samt centrala administrativa och pedagogiska dokument och beslut. I handboken informeras också om olika alternativ efter grundskolan. Syftet med handboken Alla lär sig! är att informera om det som ska tas i beaktande när man planerar skolstigen för en elev med grav funktionsvariation eller sjukdom.

Handböckerna är avsedda för vårdnadshavare, habiliterings- och hälsovårdspersonal samt för personal inom småbarnspedagogiken, förskola och grundskola.

Bekanta dej med handböckerna på temagruppens materialsida