VIP-nätverkets arbete har aktivt fortsatt i temagrupper, regioner och genom samarbete mellan aktörerna inom krävande särskilt stöd. Under den nya verksamhetsperioden 2021 – 2022 utlovas också nya fokusområden. Mer om dessa i Utbildningsstyrelsens nyhet.

Läs nyheten på Utbildningsstyrelsens hemsida!