VIP-verkostoon kuuluu kolme teemaryhmää, joista koulua käymättömyyteen ja koulupoissaoloihin paneutuvan ryhmän työ on jo täydessä vauhdissa. Seuraavat kaksi ryhmää käynnistyvät kesäkuussa. Teemaryhmien tavoitteena on koota yhteen aiheesta kiinnostuneita toimijoita, tutkimuksia ja selvityksiä sekä erilaisia kokeiluja, malleja ja menetelmiä. Tarkoituksena on kansallisesti ja alueellisesti edistää muun muassa toimivia innovatiivisia käytänteitä ja vaikuttavia interventioita sekä organisoida esimerkiksi täydennyskoulutuksia tai tutkimuksia. Kansallista kehittämistyötä suunnittelevat ja koordinoivat kutsutut moniammatilliset asiantuntijatiimit ja sitä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Sijoitetut lapset –teemaryhmän asiantuntijatiimi käynnistää työskentelynsä 10.6. Helsingissä. Ryhmään tuodaan osaamista ja kokemusta sosiaalitoimen lastensuojelusta, opetustoimesta, erikoissairaanhoidosta, tutkimuksesta sekä kokemusasiantuntijuudesta. Asiantuntijatiimiin ovat lupautuneet

  • lastensuojelun sosiaalityöntekijä Laura Nyyssönen Kuopiosta
  • johtava rehtori Tiina Korpela-Liimatainen valtion koulukodeista
  • ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista
  • lastenpsykiatri Mia Tapiola Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Careasta
  • tutkimusprofessori Tarja Heino Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä
  • asiantuntija Helena Inkinen Pesäpuu ry:stä.

Lisäksi mukana ovat VIP-verkoston kansallisina edustajina opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta sekä hanke-ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.