Opetushallituksen raportissa VIP-verkosto 2021–2022. Verkoston vakiinnuttamiskauden loppuraportti  kuvataan verkoston kaksivuotisen vakiinnuttamiskauden toimintaa. Tehty ja tässä raportissa kuvattu työ on ollut suoraa jatkoa käynnistämiskauden (2018–2020) toiminnoille.

Raportti on ladattavissa ja luettavissa Opetushallituksen sivuilla (https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/vip-verkosto-2021-2022).