VIP-verkostossa on vuoden 2022 aikana kokoontunut tutkijakollegium, jossa on ollut mukana mm. inkluusion ja vaativan tuen eri teemoihin kuten autisminkirjoon, kehitysvammaisuuteen ja toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perehtyneitä tutkijoita. Yhteistyön tuloksena on suunniteltu toteutettavaksi kolmen webinaarin sarja marraskuussa 2022.

Webinaarit on suunnattu erityisesti opettajille, opiskeluhuollon henkilöstölle, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille ja ne ovat kaikille avoimia.

Webinaarien ajankohdat ja teemat:

  • tiistai 1.11.2022 klo 14–16: Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki 
  • maanantai 7.11.2022 klo 14–16: Yhteistyö ja vuorovaikutus 
  • tiistai 15.11.2022 klo 14–16: Autismikirjo ja neuropsykiatriset häiriöt

Lue lisää: https://vip-verkosto.fi/tutkimus/

Osallistumislinkkihttp://vip-tutkimuswebinaari.sourcehub.fi