VIP-verkostossa on alkuvuoden 2022 aikana kokoontunut tutkijakollegium, jossa on ollut mukana mm. inkluusion ja vaativan tuen eri teemoihin kuten autisminkirjoon, kehitysvammaisuuteen ja toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perehtyneitä tutkijoita. Yhteistyön tuloksena on suunniteltu toteutettavaksi kolmen webinaarin sarja marraskuussa 2022. Webinaarien otsikot ja ohjelmat tarkentuvat myöhemmin. Tarkemmat ajankohdat ja alustavat teemat ovat:

ti 1.11.2022 klo 14-16 Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki

ma 7.11.2022 klo 14-16 Vuorovaikutus ja yhteistyö

ti 15.11.2022 klo 14-16 Autismikirjo ja neuropsykiatriset häiriöt

Webinaarit on suunnattu erityisesti opettajille, opiskeluhuollon henkilöstölle, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille ja ne ovat kaikille avoimia.

VAATU-tutkimusryhmä

VAATU-tutkimusryhmän muodostavat dosentti Tanja Äärelä Lapin yliopistosta ja dosentti Jyrki Huusko Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan erityisen tuen toimijoista: vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä VIP-verkoston toimijat.

Lue lisää

ANDANTE-tutkimusryhmä

ANDANTE on monitieteinen tutkimusryhmä, jonka keskeisiä tutkimuksen ja kehittämistyön aihealueita ovat sensitiivinen vuorovaikutus, psykososiaalinen kuntoutus, joustavat oppimiseen liittyvät ratkaisut ja vaativa tuki.

Tutkimusryhmän johtajana toimii professori Elina Kontu Tampereen yliopistosta.

Lue lisää

Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (VAKA-TUVET)

VAKA-TUVET on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jonka maksuton koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja vaativan tuen toimijoille. Täydennyskoulutushankkeen toiminta-aika on 1.7.2021 – 31.12.2022. Hankkeen verkkosivuilta löytyy linkki täydennyskoulutusten ilmoittautumiseen.

Lue lisää

Julkaisu: Kouluakäymättömyys Suomessa

VIP-verkoston tilannekartoitus koulun toimijoiden näkökulmasta runsaasti poissaolevista oppilaista ja koulun keinoista auttaa heitä.

Lue lisää

TUVET-tutkimushankkeen julkaisut

TUVET-hankkeen loppuraportti (2021): TUVET-loppuraportti.

Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. (Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020.) Osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät.

Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. (Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020.) Osa 2: Ikätoverien tukeen perustuvat menetelmät.