VAATU-tutkimusryhmä

VAATU-tutkimusryhmän muodostavat dosentti Tanja Äärelä Lapin yliopistosta ja dosentti Jyrki Huusko Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan erityisen tuen toimijoista: vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä VIP-verkoston toimijat.

Lue lisää

Julkaisu: Kouluakäymättömyys Suomessa

VIP-verkoston tilannekartoitus koulun toimijoiden näkökulmasta runsaasti poissaolevista oppilaista ja koulun keinoista auttaa heitä.

Lue lisää

TUVET-tutkimushankkeen julkaisut

Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. (Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020.) Osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät

Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. (Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020.) Osa 2: Ikätoverien tukeen perustuvat menetelmät.