Terveisiä Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmästä (5/2022)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Terveisiä Sijoitetut lapset -teemaryhmästä (1/2022)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Petra Kouvonen - VIP-teemaryhmän esittely (11/2021)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Elina Kontu - Konsultatiivinen työote (8/2021)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida? (2/2019)

Näin sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia vahvistetaan koulun ja lastensuojelun yhteistyöllä (8/2020)

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (3/2020)

Huomioitavaa toiminta-alueittain järjestettävään opiskeluun siirtymisessä (3/2020)

Vuosiluokkiin sitomaton opetus (11/2019)

Perusopetuslaki 4 a §, Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus (2/2019)

Perusopetuslaki 16 a §, Tehostettu tuki (2/2019)

Perusopetuslaki 17 §, Erityinen tuki (2/2019)

Perusopetuslaki 18 §, Erityiset opetusjärjestelyt (2/2019)

Kokemuksia esteettömyydestä (11/2019)

VIP-verkoston vakiinnuttaminen etenee (9/2020)