Petra Kouvonen - VIP-teemaryhmän esittely 11/2021

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Elina Kontu - Konsultatiivinen työote

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida?

Näin sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia vahvistetaan koulun ja lastensuojelun yhteistyöllä

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Huomioitavaa toiminta-alueittain järjestettävään opiskeluun siirtymisessä

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Perusopetuslaki 4 a §, Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

Perusopetuslaki 16 a §, Tehostettu tuki

Perusopetuslaki 17 §, Erityinen tuki

Perusopetuslaki 18 §, Erityiset opetusjärjestelyt

Kokemuksia esteettömyydestä

VIP-verkoston vakiinnuttaminen etenee