VIP-tietoiskut

Lyhyissä VIP-tietoiskuvideoissa kerrotaan ja kuvataan tiiviisti vaativaan erityiseen tukeen ja VIP-verkostoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Tietoiskut on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi.

Perusopetuslaki 4 a, Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

Lagen om grundläggande utbildning 4 a. Undervisning för elever intagna för specialiserad sjukvård.

Perusopetuslaki 16 a, Tehostettu tuki

Lagen om grundläggande utbildning 16 a, intensifierat stöd

Perusopetuslaki 17, erityinen tuki

Lagen om grundläggande utbildning 17. Särskilt stöd.

Perusopetuslaki 18, Erityiset opetusjärjestely

Lagen om grundläggande utbildning 18. Särskilda undervisningsarrangemang.

Kunta-agentit

Kommunagenterna

Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida?

Vad skolgångsförmåga innebär och hur den bör bedömas?