Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida?

VIP-verkoston vakiinnuttaminen etenee

Näin sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia vahvistetaan koulun ja lastensuojelun yhteistyöllä

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Huomioitavaa toiminta-alueittain järjestettyyn opiskeluun siirtymisessä

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Kokemuksia esteettömyydestä

Perusopetuslaki 4 a, Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

Perusopetuslaki 16 a, Tehostettu tuki

Perusopetuslaki 17, erityinen tuki

Perusopetuslaki 18, Erityiset opetusjärjestely

Kunta-agentit