Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa

Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Tutustu oppaaseen

Elina Kontu - Konsultatiivinen työote (8/2021)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida? (2/2019)

Näin sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia vahvistetaan koulun ja lastensuojelun yhteistyöllä (8/2020)

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (3/2020)

Huomioitavaa toiminta-alueittain järjestettävään opiskeluun siirtymisessä (3/2020)

Vuosiluokkiin sitomaton opetus (11/2019)

Perusopetuslaki 4 a §, Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus (2/2019)

Perusopetuslaki 16 a §, Tehostettu tuki (2/2019)

Perusopetuslaki 17 §, Erityinen tuki (2/2019)

Perusopetuslaki 18 §, Erityiset opetusjärjestelyt (2/2019)

Kokemuksia esteettömyydestä (11/2019)

Terveisiä Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmästä (5/2022)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Terveisiä Sijoitetut lapset -teemaryhmästä (1/2022)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

Petra Kouvonen - VIP-teemaryhmän esittely (11/2021)

Voit valita tekstityskielen videon oikean alalaidan ”CC”-painikkeesta.

VIP-verkoston vakiinnuttaminen etenee (9/2020)