Perusopetuslaki 4 a, Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

Perusopetuslaki 16 a, Tehostettu tuki

Perusopetuslaki 17, erityinen tuki

Perusopetuslaki 18, Erityiset opetusjärjestely

Kunta-agentit

Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida?