Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Nimeämispyyntö

Yksityiset opetuksenjärjestäjät
Yliopistojen harjoittelukoulut

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston VIPU-yhdyshenkilöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Teitä nimeämään henkilön vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhdyshenkilöksi. Toivomme, että yhdyshenkilö olisi oppimisen ja koulunkäynnin tuesta vastaava henkilö. Lisäksi teillä on mahdollisuus nimetä toiseksi yhdyshenkilöksi henkilö, joka edustaa opiskeluhuollon palveluita.

Nämä ns. VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen sekä ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa. Heille järjestetään maksutonta koulutusta, erilaisia tilaisuuksia ja webinaareja. VIPU-henkilöt tuovat koulujen kehittämistarpeita tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua varten. Kunnat ovat jo aiemmin nimenneet VIPU-yhdyshenkilönsä.

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tuen muotoja. Vuonna 2018 alkanut työ jatkuu nyt uudella kaksivuotisella toimikaudella.

VIP-verkostotyötä tehdään kansallisesti ja alueellisesti. Alueellisen toiminnan lisäksi tehdään erilaisten teemojen ympärille keskittyvää yhteistyötä. Päättyneellä kaudella teemoja olivat toiminta-alueittain järjestettävä opetus, sijoitetut lapset ja nuoret sekä koulua käymättömät oppilaat. Viimeksi mainitun aiheen parissa puurtanut ryhmä tuotti esimerkiksi erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Uutena teemaryhmänä on aloittanut Käytöksellään oireilevien lasten ja nuorten asioihin perehtyvä ja heidän tarvitsemaansa tukea kehittävä ryhmä.

Pyydämme teitä välittämään tämän sähköpostin henkilöille, jotka haluatte nimetä koulunne VIPU-yhdyshenkilöiksi.

Edustajienne tulee ilmoittautua seuraavan ilmoittautumislinkin kautta mahdollisimman pian: https://www.lyyti.in/VIPUhenkilot_1064

 

Lisätietoja: www.vip-verkosto.fi.