Vaativan erityisen tuen verkosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kehittämisryhmän (2015-2017) loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli vaativan erityisen tuen oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Loppuraportissa on 12 ehdotusta, jotka paitsi keskittyvät vaativan erityisen tuen kehittämiseen, myös linkittyvät käynnissä olevaan Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan.

VIP-toiminnan käynnistäminen perustuu kehittämisehdotus numero kolmeen.

Lue lisää VIP-verkostosta

Ajankohtaista

Pienryhmätyöskentelytarinat

Syksyn VIP-verkostopäivien pienryhmätyöskentelyn aiheena oli lapsen tarvitsemien palveluiden ideaalitilanteet ja sudenkuopat. Työskentelymateriaalina oli aitoja kuvauksia lasten elämästä.… Lue lisää

Järjestöt ja VIP

Alla 9.10.2018 järjestetyn vaativaan erityiseen tukeen liittyvien valtakunnallisten järjestöjen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen edustajien ja VIP-verkoston operatiivisten toimijoiden tiedonvaihto- ja keskustelutilaisuuden materiaalit.… Lue lisää

Opetushallitus – Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen … Lue lisää

Näytä lisää ajankohtaisia

Tulevia tapahtumia

No upcoming events

Näytä kaikki tapahtumat