Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

VIP-verkoston tavoitteena on tukea monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. Verkoston tuottamilla oppailla ja selvityksillä kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta.

Katso video Lue lisää

Vaativa konsultaatio

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee oppimiseensa ja kuntoutumiseensa vaativaa moniammatillista tukea. Lähipalvelut eivät aina riitä turvaamaan kasvua, kehitystä, oppimista ja koulupolkua. Mikäli lapsen tai nuoren tarve jatkuu vahvana lähipalveluiden ja monipuolisen tuen käytöstä huolimatta, on mahdollista hyödyntää Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottamaa vaativan konsultaation palvelua.

Vaativan konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea sekä monialaista yhteistyötä, ja löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin. Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen, kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Yhteydenottolomake löytyy täältä

Mikä on VIP-verkosto?

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

VIP-verkoston esittelydiat löydät täältä

2021-2022

VIP-toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan tarkoituksena on kunnallisen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toteuttaman tuen vahvistaminen. Kehittämiskohteena ovat vaativan erityisen tuen korjaavat toimet sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Työtä tehdään kansallisesti, alueellisesti, teemaryhmissä ja Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.