Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

VIP-verkoston tavoitteena on tukea monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. Verkoston tuottamilla oppailla ja selvityksillä kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta.

Katso video Lue lisää

Ajankohtaista

European Agencyn työkalu "Inklusiivinen koulun johtaminen: Väline linjausten ja käytäntöjen itsearviointiin"

26.9.2022 — Tiedotteet

Tiedoksi European Agencyssä kehitetty ilmainen työkalu: Inklusiivinen koulun johtaminen: Väline linj...

OKM: 11,6 miljoonaa haettavissa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen

16.9.2022 — Tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa haettavissa on 11,6 miljoonaa eu...

Toiminta-alueittain opiskelu - siirtymä toiselle asteelle webinaarisarja 19.9.2022 ja 29.9.2022

9.9.2022 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

VIP-verkoston Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmän ja Aluehallintoviraston yhteisty...

Tiedoksi e-Erikan julkaisu 18.5.2022: Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemanumero

8.9.2022 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema maksuton erityispedagogi...

Save the date: VIP-päätösseminaari/webinaari 7.12.2022

2.9.2022 — HYKS, Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret, KYS, OYS, Sijoitetut lapset, TAYS, Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus, TYKS, VIPU

Merkitsethän kalenteriisi hybriditoteutuksena järjestettävän VIP-päätösseminaarin Helsingissä 7.12. ...

Vaativan konsultaation palvelu jälleen hyödynnettävissä kesätauon jälkeen

19.8.2022 — Tiedotteet

Keväällä käynnistetty Vaativan konsultaation palvelu on jälleen syyslukukauden käynnistyttyä hyödynn...

Mikä on VIP-verkosto?

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

VIP-verkoston esittelydiat löydät täältä

2021-2022

VIP-toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan tarkoituksena on kunnallisen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toteuttaman tuen vahvistaminen. Kehittämiskohteena ovat vaativan erityisen tuen korjaavat toimet sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Työtä tehdään kansallisesti, alueellisesti, teemaryhmissä ja Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.