Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

VIP-verkoston tavoitteena on tukea monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. Verkoston tuottamilla oppailla ja selvityksillä kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta.

Katso video Lue lisää

Mikä on VIP-verkosto?

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

VIP-verkoston esittelydiat löydät täältä

2021-2022

VIP-toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan tarkoituksena on kunnallisen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toteuttaman tuen vahvistaminen. Kehittämiskohteena ovat vaativan erityisen tuen korjaavat toimet sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Työtä tehdään kansallisesti, alueellisesti, teemaryhmissä ja Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.