Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

VIP-verkoston tavoitteena on tukea monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. Verkoston tuottamilla oppailla ja selvityksillä kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta.

Katso video Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedoksi Lapin yliopiston maksuton verkkokoulutuskokonaisuus: Moninainen koulu - vaativimmat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa

8.8.2022 — Tiedotteet

Syksyllä 2022 alkaa Lapin yliopiston Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuskeskuksen järjestämä v...

Aluehallintoviraston ja Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän webinaarisarja syyskuussa 2022

17.6.2022 — Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret, Tiedotteet

VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja Aluehallintoviraston yht...

Sote-akatemian monialaiset koulutukset hyvinvointialuetyön tueksi

16.6.2022 — Tiedotteet

Kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen - vahvistu monialaisuudesta! Turun yliopiston tiedekuntien...

Kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen on jatkossa tarjolla lisää keinoja

16.6.2022 — Tiedotteet

Perusopetus- ja lukiokoulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta ja tutkintokoulutukseen valment...

Tiedoksi Tampereen yliopiston täydennyskoulutus "Sinussa on valo – Lasten ja nuorten monialaisen tuen osaamiskokonaisuus"

9.6.2022 — Tiedotteet

Tampereen yliopiston täydennyskoulutus (5 op) "Sinussa on valo – Lasten ja nuorten monialaisen tuen ...

TELMA ja muut vaihtoehdot II asteen nivelvaiheessa -webinaarisarja 19.9.2022 ja 29.9.2022

9.6.2022 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

VIP-verkoston Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmän ja Aluehallintoviraston yhteisty...

Mikä on VIP-verkosto?

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

VIP-verkoston esittelydiat löydät täältä

2021-2022

VIP-toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan tarkoituksena on kunnallisen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toteuttaman tuen vahvistaminen. Kehittämiskohteena ovat vaativan erityisen tuen korjaavat toimet sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Työtä tehdään kansallisesti, alueellisesti, teemaryhmissä ja Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.