Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Katso video Lue lisää

 

Ammattilaisten toiminta-alueet

VIP-verkosto on jaettu valtakunnallisesti viiteen toiminta-alueeseen. Alueiden toimintaa koordinoivat moniammatilliset ydinryhmät. Tavoitteena on alueellisesti auttaa ammattilaisia verkostoitumaan sekä saattaa vaativan erityisen tuen resurssit ja sitä tarvitsevat yhteen.

Teemat

Koulua käymättömät lapset

Sellaisten lasten ja nuorten määrä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käymään omaaa kouluaan, on lisääntynyt. Teemaryhmässä kehitetään ja jaetaan erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen, räätälöityjä opetusratkaisuja sekä monialaisen yhteistyön malleja.

Lue lisää