Vaativan erityisen tuen verkosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kehittämisryhmän (2015-2017) loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli vaativan erityisen tuen oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Loppuraportissa on 12 ehdotusta, jotka paitsi keskittyvät vaativan erityisen tuen kehittämiseen, myös linkittyvät käynnissä olevaan Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan.

VIP-toiminnan käynnistäminen perustuu kehittämisehdotus numero kolmeen.

Video på svenska

Lue lisää VIP-verkostosta

Ajankohtaista

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

EU:n vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018. Vammaiskortti on … Lue lisää

Joko sinulle on tuttu Oppimisen Tuen Neuvonta?

Palvelusta saa neuvoja esimerkiksi oppimisen tuen järjestelyihin koulussa tai lakien ja normien tulkitsemiseen sekä soveltamiseen. Kysymyksiin vastaavat Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Helsingissä työskentelevät Valterin asiantuntijat. Tarvittaessa palvelun asiantuntijatiimissä etsitään ratkaisuja moniammatillisesti ja yhdessä Opetushallituksen erityisosaajien kanssa.

Oppimisen tuen neuvontapalveluun … Lue lisää

VIP-verkoston tiedote kevät 2019

Mitä vaativan erityisen tuen palveluja on tarjolla?

Lapsille ja nuorille suunnattujen vaativan erityisen tuen palvelujen kehittäminen jatkuu VIP-verkostossa suunnitellun mukaisesti. Tavoitteena on kartoittaa moniammatillisesti eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut ja toisaalta se, mitä palveluja tarvittaisiin, mutta jotka puuttuvat.  … Lue lisää

Näytä lisää ajankohtaisia

Tulevia tapahtumia

No upcoming events

Näytä kaikki tapahtumat