Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen johtama VIP-verkoston vakiinnuttamiskausi ja määräraha/rahoitus päättyy 31.12.2022. Kaikki verkkosivuilla olevat materiaalit ovat kuitenkin hyödynnettävissä ainakin lukuvuoden 2023-2024 loppuun saakka, joskin VIP:n nettisivujen kokonaisvaltainen ylläpitäminen ja päivittäminen päättyvät vuoden vaihteessa.

VIP-verkoston koko viisivuotinen toiminta on kuvattu kahdessa Opetushallituksen Raportit ja selvitykset –sarjan julkaisussa: VIP-verkosto 2018-2020 sekä VIP-verkosto 2021-2022.

Vaativan konsultaation palvelu jatkaa toimintaansa ainakin 31.5.2023 saakka Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.

VIPU-verkostoitumistilaisuuksia järjestetään etänä keväällä ja syksyllä 2023 Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin operoimina. Tilaisuuksien aikatauluista tiedotetaan VIPU-yhdyshenkilöitä sekä vakiinnuttamiskauden alueryhmien jäseniä sähköpostitse.

Katso video Lue lisää

Vaativa konsultaatio

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee oppimiseensa ja kuntoutumiseensa vaativaa moniammatillista tukea. Lähipalvelut eivät aina riitä turvaamaan kasvua, kehitystä, oppimista ja koulupolkua. Mikäli lapsen tai nuoren tarve jatkuu vahvana lähipalveluiden ja monipuolisen tuen käytöstä huolimatta, on mahdollista hyödyntää Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottamaa vaativan konsultaation palvelua.

Vaativan konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea sekä monialaista yhteistyötä, ja löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin. Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen, kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Yhteydenottolomake löytyy täältä

Ajankohtaista

Mikä on VIP-verkosto?

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

VIP-verkoston esittelydiat löydät täältä

2021-2022

VIP-toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan tarkoituksena on kunnallisen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toteuttaman tuen vahvistaminen. Kehittämiskohteena ovat vaativan erityisen tuen korjaavat toimet sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Työtä tehdään kansallisesti, alueellisesti, teemaryhmissä ja Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.