Toiminta-alueet

VIP-verkosto on jaettu valtakunnallisesti viiteen toiminta-alueeseen. Alueiden toimintaa koordinoivat moniammatilliset ydinryhmät. Tavoitteena on alueellisesti auttaa ammattilaisia verkostoitumaan sekä saattaa vaativan erityisen tuen resurssit ja sitä tarvitsevat yhteen.

Alueellinen verkosto yhdistää moniammatilliset osaajat ja avun tarvitsijat

Kokoamme alueittain vaativaa erityistä tukea toteuttavat toimijat verkostoksi. Verkoston tehtävä on kartoittaa vaativan erityisen tuen kunnallista ja alueellista tarjontaa sekä keskeisimpiä kehittämis- ja täydennyskoulutuskohteita.

Verkosto myös ideoi, suunnittelee ja toteuttaa vaativan erityisen tuen kysynnän ja tarjonnan joustavamman kohtaamisen sekä edistää ennaltaehkäisevän työtä.

Ydinryhmät priorisoivat ja koordinoivat

Kullakin toiminta-alueella toimii opetus- ja kulttuuriministeriön koolle kutsuma moniammatillinen ydinryhmä, joka suunnittelee, priorisoi, edistää ja koordinoi alueellista työtä.

Tulevat koulutukset

Ei tulevia koulutuksia

Tällä sivulla kerrotaan vaativaan erityiseen tukeen liittyvistä tapahtumista ja täydennyskoulutuksista.

Katso menneet

Katso menneet