Aluetyö

VIP-verkoston työtä tehdään kansallisesti ja alueellisesti. Suomi on jaettu viiteen eri toiminta-alueeseen, joilla jokaisella toimii monialainen vaativan erityisen tuen yhteistyöverkosto. Nämä viisi aluetta noudattavat voimassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon yliopistosairaaloiden erityisvastuualueita, samoja kuin tulevan sote-uudistuksen yhteistoiminta-alueet.

OYS-alueen (sininen) muodostavat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Länsi-Pohja. KYS-alueen (punainen) muodostavat Pohjois-, Itä- ja Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. TAYS-alueen (tumman vihreä) muodostuu Pirkanmaasta, Etelä-Pohjanmaasta ja Kanta-Hämeestä. TYKS-alueeseen (keltainen) kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Vaasa ja HYKS-alueeseen (vaalean vihreä) kuuluvat Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso sekä Päijät-Häme.

VIP-työtä kullakin alueella suunnittelee ja koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön koolle kutsuma moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen sekä tutkimuksen edustajia, jotka tulevat alueen eri maakunnista. Ryhmän tehtävänä on myös kartoittaa oman alueensa vaativan erityisen tuen keskeisimpiä kehittämiskohteita sekä edistää ennaltaehkäisevää työtä.

Kuntayhteistyö vahvistuu uudella kaudella

Uudella toimintakaudella aluetyön tärkeä painopiste on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. OKM kutsuu kaikista kunnista kaksi yhteyshenkilöä VIP-verkoston työhön. Nämä VIPU-henkilöt välittävät tietoa verkoston ja kuntien välillä sekä osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin. Verkosto tukee ja ohjaa alueensa kouluja ja opettajia vaativan erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä järjestää täydennyskoulutusta. Lisätietoja VIPU- ja kuntayhteistyö sivulla.