Syksyllä 2022 alkaa Lapin yliopiston Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuskeskuksen järjestämä verkkokoulutuskokonaisuus (10 op), jossa voit tutustua neljään kansalliseen Vaatu-toimijaan ja kansallisen kehittämisen keskeisiin teemoihin. Verkkokoulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittama, ja osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen kahteen ensimmäiseen teemaan on avattu, tervetuloa mukaan!

  • Kaikille yhteinen koulu, mahdollisuuksia ja haasteita (kouluttajina Jyrki Huusko ja Tanja Äärelä). Lue lisää ja ilmoittaudu: https://urly.fi/2FgQ.
  • Konsultatiivinen työote ja lähikoulujen tukeminen (kouluttajina Reija Laine ja Nea Porsanger-Rintala). Lue lisää ja ilmoittaudu: https://urly.fi/2FgR.
  • Psyykkisesti oireilevat oppilaat ja sairaalaopetus vaativan erityisen tuen muotona (kouluttajina Niina Ekqvist ja Anita Puustjärvi). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Päihteillä ja rikoksilla oireilevat oppilaat – Valtion koulukotikoulu koulunkäyntiä varmistamassa (kouluttajina Tiina Korpela-Liimatainen ja Sanna Välitalo). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Kehitysvammaiset oppilaat ja Elmeri-koulut riittävän tuen varmistajana (kouluttajina Sanna Mutikainen, Outi Juurikainen ja Aino Äikäs). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Ohjauksellinen tuki – Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (kouluttajina Maria Laiho ja Anuliisa Kemppainen). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Kouluakäymättömyys syrjäytymisen riskitekijänä (kouluttajina Tiina Pilbacka-Rönkä ja Tuomo Virtanen). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Vaikeasti rakastettavat lapset ja nuoret – monialainen yhteistyö ja konfliktien ratkaisu (kouluttajina Heikki Turkka ja Julia Saarholm). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Hyvinvointi, osallisuus ja vaativuus koulutyön kehittämisessä (kouluttajana Mika Saatsi). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Vaativan tuen tilannekuva, tutkimus ja kokonaisuuden koonta (kouluttajina Tanja Äärelä ja Jyrki Huusko). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.