Syyskuussa 2022 alkoi Lapin yliopiston Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuskeskuksen järjestämä verkkokoulutuskokonaisuus (10 op), jossa voit tutustua neljään kansalliseen Vaatu-toimijaan ja kansallisen kehittämisen keskeisiin teemoihin. Verkkokoulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittama, ja osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset on avattu, tervetuloa mukaan!

  • Kaikille yhteinen koulu, mahdollisuuksia ja haasteita (kouluttajina Jyrki Huusko ja Tanja Äärelä).  (TÄYNNÄ)
  • Konsultatiivinen työote ja lähikoulujen tukeminen (kouluttajina Reija Laine ja Nea Porsanger-Rintala). (TÄYNNÄ)
  • Psyykkisesti oireilevat oppilaat ja sairaalaopetus vaativan erityisen tuen muotona (kouluttajina Niina Ekqvist ja Anita Puustjärvi). (TÄYNNÄ)
  • Päihteillä ja rikoksilla oireilevat oppilaat – Valtion koulukotikoulu koulunkäyntiä varmistamassa (kouluttajina Tiina Korpela-Liimatainen ja Sanna Välitalo). (TÄYNNÄ)
  • Kehitysvammaiset oppilaat ja Elmeri-koulut riittävän tuen varmistajana (kouluttajina Sanna Mutikainen, Outi Juurikainen ja Aino Äikäs). Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.ulapland.fi/events/Kehitysvammaiset-oppilaat-ja-ohjauksellinen-tuki-(2-op)-VERKKOKOULUTUS/peyrh1bh/d53b59c9-9a3a-42ca-be48-07439c4e0dc0
  • Ohjauksellinen tuki – Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (kouluttajina Maria Laiho ja Anuliisa Kemppainen). Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.ulapland.fi/events/Kehitysvammaiset-oppilaat-ja-ohjauksellinen-tuki-(2-op)-VERKKOKOULUTUS/peyrh1bh/d53b59c9-9a3a-42ca-be48-07439c4e0dc0
  • Kouluakäymättömyys syrjäytymisen riskitekijänä (kouluttajina Tiina Pilbacka-Rönkä ja Tuomo Virtanen). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Vaikeasti rakastettavat lapset ja nuoret – monialainen yhteistyö ja konfliktien ratkaisu (kouluttajina Heikki Turkka ja Julia Saarholm). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Hyvinvointi, osallisuus ja vaativuus koulutyön kehittämisessä (kouluttajana Mika Saatsi). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
  • Vaativan tuen tilannekuva, tutkimus ja kokonaisuuden koonta (kouluttajina Tanja Äärelä ja Jyrki Huusko). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.