Tämä saavutettavuusseloste koskee vip-verkosto.fi -verkkopalvelua ja on laadittu 23.9.2019. Alustan kehittämisessä saavutettavuus on otettu huomioon alusta alkaen ja tekninen toimittaja on testannut saavutettavuuden toteutumista käytännössä.

Valteri pyrkii takaamaan vip-verkosto.fi-verkkopalvelun ja siihen liittyvien erillissivustojen saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Verkkopalvelumme teknisessä toteutuksessa on pidetty mielessä tekninen saavutettavuus alusta lähtien jo hankintavaiheessa syksyllä 2018, jonka jälkeen saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota koko kehitystyön ajan.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivuston perustoiminnallisuus, valikot ja verkkosisällöt täyttävät kriittiset A & AA-vaatimukset.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Saavutettavuuspuutteita liitetiedostoissa

Osa verkkopalvelumme liitetiedostoista on vanhaa materiaalia tai pohjautuu vanhoihin mallipohjiin, joissa saavutettavuutta ei ole huomioitu. Näissä tapauksissa liitteitä on mahdollista tiedustella saavutettavana versiona sähköpostitse saavutettavuus(at)valteri.fi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

Havaittava

  • 1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  • 3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
  • 4.1 Värien käyttö
  • 4.3 Kontrasti
  • 4.11 Ei- tekstimuotoisen sisällön kontrasti
  • 4.12 Tekstin välitys

Hallittava

  • 4.2 Sivuotsikot
  • 4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Ymmärrettävä

  • 1.1 Sivun kieli

Syy noudattamatta jättämiselle: sivuille kootut pdf-aineistot saadaan eri organisaatioiden toimijoilta ja saavutettavuusvaatimuksia noudatetaan vaihtelevasti näissä organisaatioissa. Organisaatioita tullaan ohjeistamaan saavutettavien pdf-tiedostojen tekemiseen. Jo olemassa olevien pdf-aineistojen muokkaamista rajoittaa resurssien puute.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

Palautetta vip-verkosto.fi-verkkopalvelun saavutettavuudesta voi lähettää osoitteeseen saavutettavuus(at)valteri.fi, josta palaute ohjataan kustakin sisällöstä vastuussa olevalle yksikölle. Tiedustelut saavutettavista tiedostoista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus(at)valteri.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tämä menettely vastaa direktiivin artiklan 7(1)(b) mukaista täytäntöönpanomenettelyä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Sitoudumme kehittämään sivuston saavutettavuutta jatkuvasti muun kehitystyön ja sisällöntuotannon rinnalla. Saavutettavuusohjeistusta on laadittu ja jaettu keväällä 2019 ja jatkamme sisällöntuottajien kouluttamista saavutettavuuden huomioimiseksi syksystä 2019 eteenpäin.

Tämä verkkosivusto on julkaistu

Vip-verkosto.fi -sivusto julkaistiin 6.8.2019.